1. Gyldighedsområde

1.1
Disse generelle vilkår (herefter "GV") fra Noah Living GmbH gælder for alle kontrakter om levering af varer, der er indgået mellem en forbruger eller en erhvervsdrivende (herefter "kunde") og sælgeren vedrørende de varer, som sælgeren tilbyder i sin onlinebutik.

1.2
En forbruger i henhold til disse GV er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, der overvejende ikke kan tilskrives deres kommercielle eller selvstændige erhvervsaktivitet. En erhvervsdrivende i henhold til disse GV er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, som ved indgåelse af en retshandel handler i udøvelse af deres kommercielle eller selvstændige erhvervsaktivitet.

2. Kontraktindgåelse

2.1
Købsaftalen indgås med Noah Living GmbH.

2.2
Produktbeskrivelserne i sælgerens onlinebutik udgør ikke bindende tilbud fra sælgerens side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kundens side.

2.3
Kunden kan afgive tilbuddet via den online bestillingsformular, der er integreret i sælgerens onlinebutik. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemført den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud vedrørende varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.4 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

  • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail),
  • hvor modtagelsen af ordrebekræftelsen hos kunden er afgørende, eller
  • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvor modtagelsen af varerne hos kunden er afgørende, eller
  • ved at anmode kunden om betaling efter at have afgivet sin ordre.

Hvis flere af de ovennævnte alternativer findes, er kontrakten indgået på det tidspunkt, hvor en af de ovennævnte alternativer først indtræffer. Perioden for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har afgivet tilbuddet, og slutter ved udgangen af den femte dag efter afgivelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for den ovennævnte periode, svarer dette til at afvise tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.5
Ved valg af betalingsmetoden "PayPal Express" gennemføres betalingsbehandlingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), underlagt PayPals brugsbetingelser, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betingelserne for betalinger uden PayPal-konto, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden vælger "PayPal Express" som betalingsmetode under den online bestillingsproces, afgiver kunden også en betalingsordre til PayPal ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede nu at acceptere kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden starter betalingsprocessen ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6
Ved afgivelse af et tilbud via sælgerens online bestillingsformular gemmes kontraktteksten af sælgeren og sendes til kunden efter afgivelse af sin ordre sammen med disse GV i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev). Derudover arkiveres kontraktteksten på sælgerens hjemmeside og kan gratis tilgås af kunden via sin passwordbeskyttede kundekonto, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i sælgerens onlinebutik før afgivelse af sin ordre.

2.7
Før afgivelse af sin ordre via sælgerens online bestillingsformular kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre at genkende indtastningsfejl kan være browserens zoomfunktion, hvormed skærmvisningen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.8
Ordrebehandling og kontakt sker som regel via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mailadresse, der er angivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails sendt af sælgeren kan modtages på denne adresse. Især skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælgeren eller af tredjeparter, der er bestilt med ordrebehandlingen, kan leveres, selvom der anvendes spamfiltre.

3. Fortrydelsesret

3.1
Forbrugere har generelt en fortrydelsesret.

3.2 Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 30 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesperioden er 30 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, der ikke er transportøren, har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Noah Living GmbH, Torstraße 140, 10119 Berlin / +49 (0) 30 61 640 445 / hello@noah-living.com) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesperioden. Under udøvelsen af fortrydelsesretten beder vi dig returnere varerne i deres originale emballage. Derfor anbefaler vi at folde emballagen sammen og opbevare den, indtil din endelige beslutning er truffet.

3.3 Generelle oplysninger
Vi vil koordinere afhentningen af varerne med dig. Returner ikke varerne uafhængigt. For at koordinere afhentningen, bedes du kontakte vores kundeservice:

+49 (0)30 61 64 04 45
hello@noah-living.com

3.4 Følger af fortrydelse
Hvis du fortryder denne kontrakt, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (undtagen de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden leveringsmetode end den standardleveringsmetode, vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest fjorten dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne kontrakt. Vi vil bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, til en sådan refusion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for en sådan refusion. Vi kan tilbageholde refusionen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for at have returneret varerne, afhængigt af hvad der kommer først. Du er kun ansvarlig for en eventuel forringelse af varernes værdi, der skyldes anden håndtering end den, der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1
Medmindre andet er angivet i sælgerens produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser.

4.2
Betalingsmulighederne vil blive meddelt kunden i sælgerens onlinebutik.

4.3
Ved betaling via en betalingsmetode tilbudt af PayPal, udføres betalingsbehandlingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), underlagt PayPals brugsbetingelser, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betingelserne for betalinger uden PayPal-konto, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5. Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1
Levering af varerne sker til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrehåndtering, er afgørende for transaktionen.

5.2
Levering er gratis i Tyskland.

5.3
Afhentning af varerne af kunden eller leverancer til en Packstation er ikke muligt af logistiske årsager.

6. Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren udfører forskudsbetalinger, forbeholder han sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

7. Ansvar for mangler (garanti)

7.1
Hvis den købte vare er defekt, gælder bestemmelserne om lovpligtig mangelansvar.

7.2
På trods af det ovenstående er forældelsesfristen for mangelkrav på brugte varer et år fra varens levering til kunden. Forkortelsen af forældelsesfristen til et år gælder ikke.

  • for varer, der ifølge deres sædvanlige brug er blevet brugt til en bygning og har forårsaget dets mangel,
  • for krav om skadeserstatning og erstatning for udgifter fra kunden, og
  • i tilfælde af, at sælgeren har skjult manglen svigagtigt.

7.3
Kunden opfordres til at reklamere for varer, der er leveret med åbenlyse transportskader til transportøren og informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har det ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktlige rettigheder vedrørende mangler.

8. Ansvar

8.
Skadeserstatningskrav forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere er altid ubegrænset.

I tilfælde af skade på liv, krop eller helbred, i tilfælde af forsætlig eller grov uagtsomhed fra vores side, i tilfælde af garantiløfter, hvis aftalt, eller hvis anvendelsesområdet for produktansvarsloven er åbent.
I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse muliggør korrekt gennemførelse af kontrakten i første omgang og på hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole (kardinalforpligtelser) på grund af let uagtsomhed fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er ansvaret begrænset til skader, der kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og som typisk må forventes at opstå. Ellers er krav om skadeserstatning udelukket.

9. Anvendelig lovgivning

9.1
For alle juridiske forhold mellem parterne gælder lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder denne lovvalgsaftale kun, hvis den ydede beskyttelse ikke trækkes tilbage ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl.

9.2
Desuden gælder denne lovvalgsaftale ikke for den lovbestemte fortrydelsesret for forbrugere, der på tidspunktet for kontraktens indgåelse ikke tilhører nogen medlemsstat i Den Europæiske Union, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er beliggende uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

10. Værneting

10.
Hvis kunden handler som erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, sælgerens hjemsted. Hvis kunden har sit hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgerens hjemsted det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der udspringer af kontrakten, kan henføres til kundens erhvervsaktivitet. I de ovenfor nævnte tilfælde er sælgeren dog i alle tilfælde også berettiget til at anlægge sag ved domstolen på kundens hjemsted.

Få gratis prøver
Vælg materialprøver
Stof farve - Polstret hovedgærde
Linoleum farve - Træ hovedgærde
Maksimalt antal farver valgt til denne kategori
Forsendelsesadresse
Indtast venligst et fornavn.
Indtast venligst et efternavn.
Indtast venligst en gade.
Indtast venligst et husnummer.
Indtast venligst et postnummer.
Indtast venligst en by.
Indtast venligst et land.
Indtast venligst en email.

3-5 hverdage leveringstid

Vælg materialprøver
Vælg venligst mindst 1 mulighed
Forsendelsesadresse
Indtast venligst et fornavn.
Indtast venligst et efternavn.
Indtast venligst en gade.
Indtast venligst et husnummer.
Indtast venligst et postnummer.
Indtast venligst en by.
Indtast venligst et land.
Indtast venligst en email.

3-5 hverdage leveringstid

Tak for din bestilling – Dine materialprøver er på vej til dig!