Verantwoordelijk in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

Noah Living GmbH
Torstraße 140
10119 Berlijn

JOUW RECHTEN VAN BETROKKENEN

Je kunt via onze functionaris gegevensbescherming (zie contactgegevens hierboven) op elk moment de volgende rechten uitoefenen: 

Als je ons jouw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met werking in de toekomst.

Je kunt op elk moment een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, b.v. bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van jouw woonplaats of aan de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijk is.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten voor Duitsland (voor het niet-openbare gedeelte) met adressen vind je op: BfDI - adressen en links - adressen en links (bund.de).

 

VERZAMELING VAN ALGEMENE INFORMATIE BIJ BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

Als je onze website bezoekt, d.w.z. als je je niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

We gebruiken jouw gegevens niet om conclusies over jouw persoon te trekken. Dit soort informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

RECHTSGRONDSLAG:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

ONTVANGER:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

OPSLAGDUUR:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website beschikbaar te stellen wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

BEPALING VERPLICHT OF VEREIST:

Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn individuele services mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is een tegenstrijdigheid uitgesloten.

 

COOKIES

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt.

Dit geeft ons bepaalde gegevens, b.v. het IP-adres, de gebruikte browser en het besturingssysteem.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen naar een computer te verzenden. Met behulp van de informatie in cookies kunnen we de navigatie gemakkelijker voor je maken en ervoor zorgen dat onze websites correct wordt weergegeven.

In geen geval zullen de gegevens die we verzamelen zonder jouw toestemming worden doorgegeven aan derden of worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Natuurlijk kun je onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kun je het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de browserinstellingen. Gebruik de helpfuncties van de internetbrowser om erachter te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website mogelijk niet werken als het gebruik van cookies is uitgeschakeld.

OPSLAGDUUR EN GEBRUIKTE COOKIES:

Als je ons toestemming geeft om cookies te gebruiken via de browserinstellingen, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt:

90 dagen

Voor zover deze cookies (ook) van invloed kunnen zijn op persoonsgegevens, informeren wij je hierover in de volgende paragrafen.

Je kunt afzonderlijke cookies of de gehele cookie-inventaris verwijderen via de browserinstellingen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe deze cookies kunnen worden verwijderd of hoe hun opslag vooraf kan worden geblokkeerd. Afhankelijk van de provider van jouw browser vind je de benodigde informatie onder de volgende links:

 

REGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

Bij het registreren om onze gepersonaliseerde diensten te gebruiken, worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contactgegevens (bijv. telefoonnummer en e-mailadres). Als u bij ons bent geregistreerd, heeft u toegang tot inhoud en diensten die we alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens op elk moment te wijzigen of te verwijderen. Natuurlijk zullen we je ook op elk moment informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die we over jou hebben opgeslagen.

RECHTSGRONDSLAG:

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Als de registratie dient om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Artikel 6 (1)(b) AVG.

ONTVANGER:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

OPSLAGDUUR:

Gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming is gegeven. Daarna worden ze verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagvereisten zijn die het tegenovergestelde bepalen. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kun je de contactgegevens aan het einde van deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken.

BEPALING VERPLICHT OF VEREIST:

Jouw persoonlijke gegevens worden vrijwillig verstrekt, uitsluitend op basis van jouw toestemming. Zonder jouw persoonlijke gegevens, kunnen we je geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die we aanbieden

 

VERSTREKKING VAN BETAALDE DIENSTEN

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

Om betaalde diensten te kunnen leveren, vragen wij om aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om je bestelling uit te kunnen voeren.

RECHTSGRONDSLAG:

De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van het contract is gebaseerd op Artikel 6 (1)(b) AVG.

ONTVANGER:

De ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

OPSLAGDUUR:

Wij bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn over het algemeen 6 of 10 jaar om redenen van goede boekhouding en belastingwetgeving.

BEPALING VERPLICHT OF VEREIST:

Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van deze persoonlijke gegevens kunnen wij jou geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die wij aanbieden.

 

NIEUWSBRIEF

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

Jouw gegevens worden alleen gebruikt om je de geabonneerde nieuwsbrief per e-mail te sturen. Je naam wordt gebruikt om je persoonlijk aan te kunnen spreken in de nieuwsbrief en, indien nodig, om je te identificeren als je jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen.

Het invullen van het e-mailadres is voldoende om de nieuwsbrief te ontvangen. Wanneerje jezelf abonneert op onze nieuwsbrief, worden de door jouw verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de service of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische voorwaarden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of de eigenaar van een e-mailadres zich ook daadwerkelijk aanmeldt, gebruiken we de "dubbele opt-in"-procedure. Om dit te doen, registreren we: het abonnement op de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangst van de gevraagde reactie. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

RECHTSGRONDSLAG:

Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres.

Je kunt jouw toestemming voor de opslag van je persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken voor de toekomst. In elke nieuwsbrief staat een bijbehorende link waarmee je dit kunt doen. Je kunt je ook op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van jouw herroeping via de contactoptie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

ONTVANGER:

De ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

OPSLAGDUUR:

De gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming is gegeven. Daarna worden ze verwijderd.

BEPALING VERPLICHT OF VEREIST:

Jouw persoonlijke gegevens worden vrijwillig verstrekt, uitsluitend op basis van jouw toestemming. Helaas kunnen we je onze nieuwsbrief niet sturen zonder jouw toestemming.

 

CONTACTFORMULIER

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

De gegevens die je invoert, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met jou. Hiervoor moet je een geldig e-mailadres en je naam opgeven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het opgeven van verdere gegevens is optioneel.

RECHTSGRONDSLAG:

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Door het contactformulier te verstrekken, willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door jou verstrekte informatie wordt opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een ​​offerte aan te vragen, worden de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) AVG).

ONTVANGER:

De ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

OPSLAGDUUR:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van het verzoek verwijderd.

Als er sprake is van een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens HGB en verwijderen wij je gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

BEPALING VERPLICHT OF VEREIST:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen jouw verzoek echter alleen in behandeling nemen als je ons je naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.

 

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door jouw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en internet moeten dan verdere gerelateerde diensten worden geleverd.

RECHTSGRONDSLAG:

De gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (Artikel 6 (1) (a) AVG).

ONTVANGER:

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Hiervoor hebben we het bijbehorende orderverwerkingscontract met Google gesloten.

OPSLAGDUUR:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

OVERDRACHT NAAR DERDE LAND:

Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

BEPALING VERPLICHT OF VEREIST:

Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Het niet verstrekken van deze persoonlijke gegevens kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

INTREKKING VAN TOESTEMMING:

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door jouw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen je er echter op wijzen dat je in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browser-plug-in te downloaden en te installeren: Browser-add-on om Google Analytics te deactiveren.

Als aanvulling op of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door klik op deze link. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Het vastleggen van gegevens door Google Analytics voor deze website en voor je browser wordt in de toekomst voorkomen zolang de cookie in je brwoser geinstalleerd blijft.

PROFILERING:

Met behulp van de trackingtool Google Analytics kan het gedrag van bezoekers van de website worden geëvalueerd en hun interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

 

GEBRUIK VAN SCRIPTBIBLIOTHEKEN (GOOGLE WEBFONTS)

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om lettertypen op deze website weer te geven .

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vind je hier: Privacybeleid - Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden - Google

RECHTSGRONDSLAG:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Artikel 6 (1)(a) AVG).

ONTVANGER:

Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de operator van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - hoewel het momenteel onduidelijk is of en zo ja voor welke doeleinden - dat de exploitant (in dit geval Google) gegevens verzamelt.

OPSLAGDUUR:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door Google Webfonts te integreren.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie Veelgestelde vragen  | Google-lettertypen | Google Developers en het privacybeleid van Google: Privacybeleid - Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden - Google.

OVERDRACHT NAAR DERDE LAND:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

BEPALING VERPLICHT OF VEREIST:

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het is echter mogelijk dat de inhoud niet correct kan worden weergegeven met standaardlettertypen.

INTREKKING VAN TOESTEMMING:

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. Je kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of door een JavaScript-blocker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

GEBRUIK VAN GOOGLE MAPS

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

We gebruiken Google Maps op deze website. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website laten zien en kun je gemakkelijk gebruik maken van de kaartfunctie.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vind je in het Google-privacybeleid. Daar kun je ook jouw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vind je hier.

RECHTSGRONDSLAG:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is jouw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG).

ONTVANGER:

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als je bent aangemeld bij Google, worden je gegevens rechtstreeks aan jouw account toegewezen.

Als je niet wilt worden toegewezen aan jouw Google account, moet je je afmelden bij Google voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Hiervoor moert je contact met Google opnemen. 

OPSLAGDUUR:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Maps.

OVERDRACHT NAAR DERDE LAND:

Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

INTREKKING VAN TOESTEMMING:

Als je niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kun je JavaScript deactiveren in de browserinstellingen. In dat geval kunt je onze website echter niet of slechts in beperkte mate gebruiken.

BEPALING VERPLICHT OF VEREIST:

Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Het niet verstrekken van deze persoonlijke gegevens kan leiden tot functionele beperkingen op de website. 

 

INGESLOTEN YOUTUBE-VIDEO'S

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

We sluiten YouTube-video's in op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). Wanneer je een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd op jouw YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag persoonlijk aan jou toewijzen. Je kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen van je YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vind je in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vind je ook meer informatie over je rechten in dit verband en instellingsopties om uw privacy te beschermen ( wwwpolicies.google .com/privacy). Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

RECHTSGRONDSLAG:

De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is jouw toestemming (Artikel 6 (1)(a) AVG).

ONTVANGER:

Als je YouTube oproept, wordt er automatisch een verbinding met Google tot stand gebracht.

BEWAARTERMIJN EN INTREKKING VAN TOESTEMMING:

Iedereen die de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als je dit wilt voorkomen, moet je de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vind je in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

OVERDRACHT NAAR DERDE LAND:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

BEPALING VERPLICHT OF VEREIST:

Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Het niet verstrekken van deze persoonlijke gegevens kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

SOCIALE PLUG-INS

TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:

Sociale plug-ins van de onderstaande providers worden op onze websites gebruikt. Je herkent de plug-ins aan het bijbehorende logo.

Informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, kan via deze plug-ins naar de serviceprovider worden gestuurd en door hen worden gebruikt. Met een 2-klik-oplossing voorkomen we het onbewust en ongewenst verzamelen en doorgeven van gegevens aan de dienstverlener. Om een ​​gewenste sociale plug-in te activeren, moet eerst op de bijbehorende knop worden geklikt. Het verzamelen van informatie en de overdracht ervan naar de serviceprovider wordt alleen geactiveerd door deze activering van de plug-in. We verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens met behulp van de sociale plug-ins of het gebruik ervan.

We hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de provider wordt gebruikt. Op dit moment moet ervan worden uitgegaan dat er een directe verbinding met de diensten van de aanbieder tot stand wordt gebracht en dat minimaal het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt geregistreerd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceprovider probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vind je in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectievelijke dienstverlener. Opmerking: als je tegelijkertijd aangemeld bent bij  Facebook, kan Facebook je identificeren als bezoeker van een specifieke pagina.

We hebben de social media buttons van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS

 

SSL-CODERING

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

 

WIJZIGING IN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, b.v. bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op jouw volgende bezoek.

VRAGEN VOOR DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Als je vragen hebt over gegevensbescherming, kun je ons een e-mail sturen of rechtstreeks contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

Dario Schroeder

hello@noah-living.com

Tel: +49 (0) 30 61 640 445

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (versie #2019-04-10).

Verantwoordelijk in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

Noah Living GmbH
Arkonaplatz 2
10435 Berlijn

Jouw Rechten van betrokkenen

Je kunt via onze functionaris gegevensbescherming (zie contactgegevens hierboven) op elk moment de volgende rechten uitoefenen: 

  • Informatie over jouw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking daarvan (Artikel 15 AVG),
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),
  • Verwijderen van uw door ons opgeslagen gegevens (Artikel 17 AVG),
  • Beperking van gegevensverwerking als we jouw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Artikel 18 AVG),
  • Bezwaar tegen de verwerking van jouw gegevens door ons (Artikel 21 AVG) en
  • Gegevensoverdraagbaarheid als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (Art. 20 AVG).

Als je ons jouw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met werking in de toekomst.

Je kunt op elk moment een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, b.v. bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van jouw woonplaats of aan de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijk is.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten voor Duitsland (voor het niet-openbare gedeelte) met adressen vind je op: BfDI - adressen en links - adressen en links (bund.de).

Verzameling van algemene informatie bij bezoek aan onze website

Type en doel van de verwerking:

Als je onze website bezoekt, d.w.z. als je je niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een soepele verbinding met de website,
  • zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
  • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, evenals
  • voor verdere administratieve doeleinden.

We gebruiken jouw gegevens niet om conclusies over jouw persoon te trekken. Dit soort informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Rechtsgrondslag:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website beschikbaar te stellen wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn individuele services mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is een tegenstrijdigheid uitgesloten.

Cookies

Type en doel van de verwerking:

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt.

Dit geeft ons bepaalde gegevens, b.v. het IP-adres, de gebruikte browser en het besturingssysteem.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen naar een computer te verzenden. Met behulp van de informatie in cookies kunnen we de navigatie gemakkelijker voor je maken en ervoor zorgen dat onze websites correct wordt weergegeven.

In geen geval zullen de gegevens die we verzamelen zonder jouw toestemming worden doorgegeven aan derden of worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Natuurlijk kun je onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kun je het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de browserinstellingen. Gebruik de helpfuncties van de internetbrowser om erachter te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website mogelijk niet werken als het gebruik van cookies is uitgeschakeld.

Opslagduur en gebruikte cookies:

Als je ons toestemming geeft om cookies te gebruiken via de browserinstellingen, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt:

90 dagen

Voor zover deze cookies (ook) van invloed kunnen zijn op persoonsgegevens, informeren wij je hierover in de volgende paragrafen.

Je kunt afzonderlijke cookies of de gehele cookie-inventaris verwijderen via de browserinstellingen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe deze cookies kunnen worden verwijderd of hoe hun opslag vooraf kan worden geblokkeerd. Afhankelijk van de provider van jouw browser vind je de benodigde informatie onder de volgende links:

Registratie op onze website

Type en doel van de verwerking:

Bij het registreren om onze gepersonaliseerde diensten te gebruiken, worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contactgegevens (bijv. telefoonnummer en e-mailadres). Als u bij ons bent geregistreerd, heeft u toegang tot inhoud en diensten die we alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens op elk moment te wijzigen of te verwijderen. Natuurlijk zullen we je ook op elk moment informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die we over jou hebben opgeslagen.

Rechtsgrondslag:

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Als de registratie dient om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Artikel 6 (1)(b) AVG.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

Gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming is gegeven. Daarna worden ze verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagvereisten zijn die het tegenovergestelde bepalen. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kun je de contactgegevens aan het einde van deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken.

Bepaling verplicht of vereist:

Jouw persoonlijke gegevens worden vrijwillig verstrekt, uitsluitend op basis van jouw toestemming. Zonder jouw persoonlijke gegevens, kunnen we je geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die we aanbieden

Verstrekking van betaalde diensten

Type en doel van de verwerking:

Om betaalde diensten te kunnen leveren, vragen wij om aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om je bestelling uit te kunnen voeren.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van het contract is gebaseerd op Artikel 6 (1)(b) AVG.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

Wij bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn over het algemeen 6 of 10 jaar om redenen van goede boekhouding en belastingwetgeving.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van deze persoonlijke gegevens kunnen wij jou geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die wij aanbieden.

Nieuwsbrief

Type en doel van de verwerking:

Jouw gegevens worden alleen gebruikt om je de geabonneerde nieuwsbrief per e-mail te sturen. Je naam wordt gebruikt om je persoonlijk aan te kunnen spreken in de nieuwsbrief en, indien nodig, om je te identificeren als je jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen.

Het invullen van het e-mailadres is voldoende om de nieuwsbrief te ontvangen. Wanneerje jezelf abonneert op onze nieuwsbrief, worden de door jouw verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de service of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische voorwaarden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of de eigenaar van een e-mailadres zich ook daadwerkelijk aanmeldt, gebruiken we de "dubbele opt-in"-procedure. Om dit te doen, registreren we: het abonnement op de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangst van de gevraagde reactie. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Rechtsgrondslag:

Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres.

Je kunt jouw toestemming voor de opslag van je persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken voor de toekomst. In elke nieuwsbrief staat een bijbehorende link waarmee je dit kunt doen. Je kunt je ook op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van jouw herroeping via de contactoptie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming is gegeven. Daarna worden ze verwijderd.

Bepaling verplicht of vereist:

Jouw persoonlijke gegevens worden vrijwillig verstrekt, uitsluitend op basis van jouw toestemming. Helaas kunnen we je onze nieuwsbrief niet sturen zonder jouw toestemming.

Contactformulier

Type en doel van de verwerking:

De gegevens die je invoert, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met jou. Hiervoor moet je een geldig e-mailadres en je naam opgeven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het opgeven van verdere gegevens is optioneel.

Rechtsgrondslag:

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Door het contactformulier te verstrekken, willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door jou verstrekte informatie wordt opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een ​​offerte aan te vragen, worden de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) AVG).

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van het verzoek verwijderd.

Als er sprake is van een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens HGB en verwijderen wij je gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen jouw verzoek echter alleen in behandeling nemen als je ons je naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.

Gebruik van Google Analytics

Type en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door jouw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en internet moeten dan verdere gerelateerde diensten worden geleverd.

Rechtsgrondslag:

De gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Ontvanger:

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Hiervoor hebben we het bijbehorende orderverwerkingscontract met Google gesloten.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Het niet verstrekken van deze persoonlijke gegevens kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van toestemming:

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door jouw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen je er echter op wijzen dat je in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browser-plug-in te downloaden en te installeren: Browser-add-on om Google Analytics te deactiveren.

Als aanvulling op of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door klik op deze link. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Het vastleggen van gegevens door Google Analytics voor deze website en voor je browser wordt in de toekomst voorkomen zolang de cookie in je brwoser geinstalleerd blijft.

Profilering:

Met behulp van de trackingtool Google Analytics kan het gedrag van bezoekers van de website worden geëvalueerd en hun interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Type en doel van de verwerking:

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om lettertypen op deze website weer te geven .

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vind je hier: Privacybeleid - Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden - Google

Rechtsgrondslag:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Artikel 6 (1)(a) AVG).

Ontvanger:

Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de operator van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - hoewel het momenteel onduidelijk is of en zo ja voor welke doeleinden - dat de exploitant (in dit geval Google) gegevens verzamelt.

Opslagduur:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door Google Webfonts te integreren.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie Veelgestelde vragen  | Google-lettertypen | Google Developers en het privacybeleid van Google: Privacybeleid - Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden - Google.

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het is echter mogelijk dat de inhoud niet correct kan worden weergegeven met standaardlettertypen.

Intrekking van toestemming:

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. Je kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of door een JavaScript-blocker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van Google Maps

Type en doel van de verwerking:

We gebruiken Google Maps op deze website. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website laten zien en kun je gemakkelijk gebruik maken van de kaartfunctie.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vind je in het Google-privacybeleid. Daar kun je ook jouw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vind je hier.

Rechtsgrondslag:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is jouw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG).

Ontvanger:

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als je bent aangemeld bij Google, worden je gegevens rechtstreeks aan jouw account toegewezen.

Als je niet wilt worden toegewezen aan jouw Google account, moet je je afmelden bij Google voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Hiervoor moert je contact met Google opnemen. 

Opslagduur:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Maps.

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van toestemming:

Als je niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kun je JavaScript deactiveren in de browserinstellingen. In dat geval kunt je onze website echter niet of slechts in beperkte mate gebruiken.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Het niet verstrekken van deze persoonlijke gegevens kan leiden tot functionele beperkingen op de website. 

Ingesloten YouTube-video's

Type en doel van de verwerking:

We sluiten YouTube-video's in op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). Wanneer je een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd op jouw YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag persoonlijk aan jou toewijzen. Je kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen van je YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vind je in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vind je ook meer informatie over je rechten in dit verband en instellingsopties om uw privacy te beschermen ( wwwpolicies.google .com/privacy). Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Rechtsgrondslag:

De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is jouw toestemming (Artikel 6 (1)(a) AVG).

Ontvanger:

Als je YouTube oproept, wordt er automatisch een verbinding met Google tot stand gebracht.

Bewaartermijn en intrekking van toestemming:

Iedereen die de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als je dit wilt voorkomen, moet je de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vind je in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Het niet verstrekken van deze persoonlijke gegevens kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Sociale plug-ins

Type en doel van de verwerking:

Sociale plug-ins van de onderstaande providers worden op onze websites gebruikt. Je herkent de plug-ins aan het bijbehorende logo.

Informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, kan via deze plug-ins naar de serviceprovider worden gestuurd en door hen worden gebruikt. Met een 2-klik-oplossing voorkomen we het onbewust en ongewenst verzamelen en doorgeven van gegevens aan de dienstverlener. Om een ​​gewenste sociale plug-in te activeren, moet eerst op de bijbehorende knop worden geklikt. Het verzamelen van informatie en de overdracht ervan naar de serviceprovider wordt alleen geactiveerd door deze activering van de plug-in. We verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens met behulp van de sociale plug-ins of het gebruik ervan.

We hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de provider wordt gebruikt. Op dit moment moet ervan worden uitgegaan dat er een directe verbinding met de diensten van de aanbieder tot stand wordt gebracht en dat minimaal het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt geregistreerd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceprovider probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vind je in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectievelijke dienstverlener. Opmerking: als je tegelijkertijd aangemeld bent bij  Facebook, kan Facebook je identificeren als bezoeker van een specifieke pagina.

We hebben de social media buttons van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijziging in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, b.v. bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op jouw volgende bezoek.

Vragen voor de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over gegevensbescherming, kun je ons een e-mail sturen of rechtstreeks contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

Dario Schroeder

hello@noah-living.com

Tel: +49 (0) 30 61 640 445

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (versie #2019-04-10).

.
Materiaalstaal
We sturen je graag gratis monsters van onze materialen.
Bank
Bed
Professionals
We sturen professionele planners graag een gratis infobox met materiaalstalen in alle kleuren.
Stalenbox

Kleur stof - gestoffeerd hoofdbord
Linoleumverf - Houten hoofdeinde

Verzendadres

Selecteer ten minste 1 optie

Levering binnen 3-5 werkdagen

Hartelijk dank!
Uw materiaalstaal zijn
naar u onderweg.